Politica de confidențialitate

Scopul agenției de turism TERRA TRAVEL este să oferim servicii turistice, dar în aceeași măsură să respectăm regulamentul 679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27.04.2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, iar în acest sens vă informăm despre modalitățile în care datele dumneavoastră sunt colectate, prelucrate și utilizate, scopul prelucrării, persoanele cărora pot fi transmise sau divulgate și care sunt drepturile de care beneficiați în calitate de persoana vizată. Responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este S.C. TEAM EVOLUTION S.R.L., cu sediul în loc. Florești, str. Eroilor  nr. 80, jud. Cluj, purtând numele comercial de TERRA TRAVEL (conform licenței de turism 2388/14.04.2021).

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

– Informații de contact, cum ar fi numele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, adresa de e-mail, CNP, data nașterii/vârsta, număr document de călătorie, dată emitere, dată expirare;

– În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi: date de sănătate;

– Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina de internet www.terratravel.ro sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii cookies a Terra Travel.

Baza juridică pentru prelucrarea date cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

– Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;

– Prelucrarea este obligatorie în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

– Prelucrarea este efectuată în temeiul acordului dumneavoastră;

– Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

– Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Terra Travel sau ale unui terț;

– În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, a fost obținut acordul persoanei vizate.

Scopuri în care se folosesc datele cu caracter personal

– Oferirea de servicii turistice, servicii de călătorie și/sau servicii asociate acestora la un standard înalt;

– Pentru a vă ajuta să utilizați la maximum resursele paginii noastre web.;

– Definitivarea rezervărilor și achizițiilor pe care le-ați efectuat prin intermediul site-ului nostru, aceste date for fi procesate doar in aceste scopuri;

– Numărul de telefon si adresa de e-mail este obligatorie in definitivarea unei rezervări de bilet de avion sau de vacanta pentru ca trebuie sa avem datele de contact în cazul modificării zborurilor sau a rezervărilor de vacante;

– Asigurarea măsurilor de securitate necesare;

– Soluționarea unor potențiale plângeri și/sau litigii în deferite instanțe;

– Facilitarea colaborării și comunicării;

– În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile;

– Pentru a vă putea transmite diverse informări, a vă ține la curent cu privire la ofertele din domeniul turistic, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile pe care le oferim;

– Pentru sondaje de opinie realizate cu scopul îmbunătății serviciilor turistice oferite de Terra Travel. Persoanele vizate pot opta să primească astfel de mesaje și de asemenea pot opta să nu le mai primească printr-un simplu e-mail la  info@terratravel.ro sau click pe butonul de dezabonare din ultimul e-mail primit;

– alte scopuri administrative și analize interne, precum statistici interne (de exemplu care este media de vârstă a călătorilor Terra Travel).

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate și prelucrate

În scopul furnizării de servicii turistice, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate către alți prestatori de servicii turistice (companii aeriene, hoteluri, rent a car, transferuri, etc)  si vor fi folosite doar in scopul efectuării cererii dvs. de rezervare., precum și alte autorități publice, entități menționate de dumneavoastră sau alte entități în contextul furnizării serviciilor turistice.

Terra Travel va încerca să se asigure că parteneri săi au o politică de securitate a datelor bine pusă la punct și că respectă legislația în vigoare cu privire la datele cu caracter personal. In cazul în care aceste informații nu sunt disponibile sau furnizorii nu doresc să le ofere, situația va fi comunicată către turist și va fi nevoie de o aprobare specială a acestuia.

Datele vor fi colectate de către angajații Terra Travel și utilizate pentru a duce la bun sfârșit cererea turistului. Personalul Terra Travel este instruit în ceea ce privește importanța datelor personale și de asemenea se află sub o politică/procedură strictă de utilizare a acestora având ca scop îndeplinirea cererii primite.

Periodic personalul Terra Travel este informat de cele mai noi schimbări în legislația cu privire la datele cu caracter personal, de asemenea sunt puse la dispoziția angajaților diferite materiale informative cu scopul testării cunoștințelor legate de procedurile interne ale companiei.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform scopurile permise descrise mai sus.

În situații excepționale, dacă este necesar asigurării serviciilor turistice, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Transferurile internaționale de date cu caracter personal, sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

Sistemul de plata on-line asigura ca nici o informație legata de cardul dumneavoastră nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele noastre, aceste date fiind direct introduse in sistemele Visa si Master Card.

Actualizarea datelor cu caracter personal

În situația în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la info@terratravel.ro sau telefon +40759 462621.

Perioadă păstrare a datele cu caracter personal

Terra Travel își asumă angajamentul să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal numai perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate sau a îndeplinirii unei obligații legale.

Drepturile de care beneficiați în ceea ce privește datele cu caracter personale

În baza anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

– Dreptul de acces la datele cu caracter – acest drept vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Terra Travel prelucrează să nu date cu caracter personal, ci date pe care le are de la dumneavoastră în scopul prelucrării;

– Dreptul la ștergerea datelor – acesta presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe: atunci când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal sau atunci când prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acest consimțământ a fost retras;

– Dreptul de a vă retrage consimțământul – consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, Terra Travel nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Terra Travel va putea, totuși, să prelucreze datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare;

– Dreptul la opoziție – acesta presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum atunci când prelucrarea a fost efectuata în interesul nostru legitim sau când prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– Dreptul la portabilitatea – acesta presupune ca aveți dreptul să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele

detalii de contact:

Tel: 0040 759 462 621

E-mail: info@terratravel.ro

În ceea ce privește comunicările de marketing primite de la noi, puteți, de asemenea, să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiecărui mesaj primit prin e-mail de la noi.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

 

În situația in care nu doriți să dezvăluiți datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate mai sus ne sunt necesare la prelucrarea procesării rezervărilor dumneavoastră. Trebuie să menționăm ca ne este imposibil sa procesăm rezervări care nu conțin aceste date obligatorii.

In cazul în care nu doriți să ne comunicați aceste date cu caracter personal aveți dreptul de a întrerupe în orice moment rezervarea dumneavoastră.

Profilurile calatorilor

Terra Travel colectează informații despre călători atunci când se efectuează o rezervare prin site-ul agenției sau agenții noștri de turism dedicați.

Aceste date includ numele călătorului, data nașterii, detaliile de contact, preferințele pentru meniuri, datele de facturare, seriile card-urilor de fidelitate ale companiilor aeriene, dacă este cazul și alte preferințe de călătorie. Aceste informații sunt necesare finalizării rezervării sau a altor cerințe, precum si pentru scopuri administrative sau analize interne.

Deoarece profilul dumneavoastră poate include si date despre terțe persoane, vă rugam să vă asigurați că orice informație completată despre alte persoane (altele decât dvs.) a fost furnizată cu acordul acestora pentru a fi folosită în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România, tel.: 031 80 59 211/031 80 59 212.

 

 

Scroll to Top